Zgodnie z zasadami obowiązującymi Organizacje Pożytku Publicznego podajemy do wiadomości sprawozdania za okres od stycznia do grudnia 2023 roku. Sprawozdania – merytoryczne, skarbnika oraz finansowe – zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków i Członkiń Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii w dniu 11 maja 2024 roku.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Głównego za rok 2023

Sprawozdanie skarbnika za rok 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2023