W dn. 13 września 2013 r. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie, w którym, na zaproszenie MSZ, uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych w Polsce. Spotkanie dotyczyło priorytetów polskiej polityki zagranicznej w obszarze ochrony praw człowieka, a jego głównym celem było zaprezentowanie przez polskie organizacje pozarządowe ich stanowiska na temat najbardziej wskazanych i koniecznych kierunków tej polityki. „Otwartą Rzeczpospolitą” podczas spotkania reprezentowali Aleksandra Gliszczyńska-Grabias oraz Stefan Cieśla.

Choć wśród najważniejszych priorytetów polskiej polityki zagranicznej w obszarze praw człowieka MSZ nie wymienia przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, rasizmowi i innym formom nietolerancji, przedstawiciele OR usłyszeli zapewnienia, iż kwestie te pozostają na uwadze MSZ i z pewnością będą podnoszone w sytuacjach, które będą tego wymagać. Aleksandra Gliszczyńska-Grabias wskazała w tym kontekście na przykład sytuacji na Węgrzech, gdzie przejawy antysemityzmu i postaw skrajnie anty-romskich stały się codziennym elementem życia społecznego i politycznego zaznaczając, ze w kontaktach bilateralnych pomiędzy Polską a Węgrami problem ten musi być poruszany.

 Aleksandra Gliszczyńska-Grabias