Nasze serca i myśli są dzisiaj z Kampanią Przeciw Homofobii i Lambdą Warszawa. Nie możemy być obojętni, gdy ofiarami coraz śmielszych ataków stają się nasi przyjaciele. Razem, od wielu lat staramy się budować równą, wolną, kolorową Polskę dla wszystkich! Solidarność jest naszą siłą, dlatego gwarantujemy, że nie pozostaną oni sami i że zrobimy wszystko, aby sprawcy zostali ukarani. Nie zaprzestaniemy też naszych wysiłków w próbie zwrócenia uwagi rządu na rosnącą falę przemocy wobec działaczy i organizacji społecznych. Jesteśmy oburzeni, że dotychczas żaden z przedstawicieli rządu, zwłaszcza Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, w sposób jednoznaczny nie potępił ataków, które obserwujemy od ponad miesiąca.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita