13 czerwca 2019 roku skierowaliśmy do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie skargę na działania radcy prawnego Ewy Rzeuskiej, członka tamtejszej Izby, która biorąc udział w programie telewizyjnym Komentarz Mediów Narodowych wyemitowanym 24 maja 2019 r. podczas którego zaprzeczała, iż w Byłym Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady w Oświęcimiu przewożone były i mordowane osoby narodowości żydowskiej, a Żydzi pełnili jedynie funkcje nadzorcze i pomagali w mordowaniu Polaków, czym naruszyła art. 11 w zw. z art. 25 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1984 r. o radcach prawnych.

Treść skargi