"Ruchy i organizacje skrajne a mniejszości etniczne, narodowe, religijne - doświadczenia polskie i europejskie"