uchodźstwo - seminarium ELSA 11.01 (8)11 stycznia 2016 roku odbyło się z Poznaniu, organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, seminarium „Uchodźstwo – przyczyna czy skutek pogwałcenia praw człowieka?”. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita objęło to wydarzenie swoim patronatem.

Uczestnicy seminarium próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania: jakie są motywacje ludzi, którzy opuszczają ojczyznę i podejmują niebezpieczną wędrówkę w kierunku Europy; jakie są ich cele; jakie oczekiwania. W końcu jakie są obawy Europejczyków i czy mogą pomóc uchodźcom. Problem z punktu widzenia prawa, ekonomii, polityki i historii poruszą, w swoich wystapieniach, zaproszeni goście: prof. Roman Wieruszewski, dr Agata Jawoszek i dr Michał Urbańczyk.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją filmową dostępną na YouTube.