7 listopada br. w siedzibie Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – ul. Bagatela 12 w Warszawie – odbędzie się seminarium „Integracja migrantów, spójność społeczna i bezpieczeństwo publiczne – dyskusja o dylematach wielokulturowości”, zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych.

7 listopada br. w siedzibie Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – ul. Bagatela 12 w Warszawie – odbędzie się seminarium „Integracja migrantów, spójność społeczna i bezpieczeństwo publiczne – dyskusja o dylematach wielokulturowości”, zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych.

Gośćmi będą: prof. Charles Husband, który będzie mówił o etapach brytyjskiej polityki wielokulturowości i dlaczego odchodzi się od polityki promocji różnorodności, oraz prof. Monika Płatek z Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Do udziału w seminarium zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentanci środowiska akademickiego oraz dziennikarze. Potwierdzenie przybycia należy zgłaszać do 4 listopada telefonicznie (22) 556 42 87, lub drogą mailową na adres karolina.grot@isp.org.pl