W dniach 10-14 września w Paryżu odbyło się Seminarium dotyczące historii Holokaustu i nazistowskich prześladowań organizowane przez Europejską Sieć Organizacji przeciw Rasizmowi [European Grassroots Antiracist Movement – EGAM]. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Natalia Wiszniewska. W konferencji wzięło udział około pięćdziesięciu osób  – przedstawicieli organizacji członkowskich EGAM-u m.in. z Słowacji, Turcji, Niemiec, Grecji, Serbii, Polski, Estonii i Francji.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów specjalistów w dziedzinie historii Holokaustu, jak na przykład: Martina Hollera (Humbold University of Berlin), Laszlo Csösz’a (Holocaust Museum Center of Budapest), Petre Petcut’a (Bucharest University), Jovana Byforda (The Open University, Milton Keynes, United Kingdom), Albana Perrin (Political Institute of Bordeaux), Georges’a Bensoussan (Paris Shoah Memorial), czy Anette Wieviorki (historyczki i pisarki).

W trakcie Seminarium swoją historię opowiedział świadek Holokaustu, pan Raphaël Esrail, założyciel Stowarzyszenia Deportowanych do Auschwitz. Uczestnicy zwiedzili też stałą wystawę w Paris Shoah Memorial, które gościło ich przez pięć dni trwania konferencji.

Popołudniami odbywały się warsztaty w grupach, podczas których omawiane były najczęstsze problemy związane z dyskryminacją, mową nienawiści i neo-nazizmem w poszczególnych państwach. Zastanawiano się też nad tym, w jaki sposób każda z organizacji może włączyć się w organizowaną 7 października Roma Pride (ogólnoeuropejska manifestacja zwracająca uwagę na coraz częstsze prześladowania Romów), czego zwieńczeniem była otwarta konferencja i debata w Cinéma Le Saint Germain, gdzie przyczynkiem do dyskusji był film dokumentarny “The Forgotten Genocide, Europe’s Gypsies in WWII” (2011). Otwarta Rzeczpospolita będzie czynnie promować Roma Pride i na bieżąco informować o  sukcesach wydarzenia.

Natalia Wiszniewska