Wczoraj nasz sejm opowiedział się za ratyfikacją konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości i protokołu dot. przeciwdziałaniu czynom o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym w sieci (od kilku lat apelowało o to m.in. Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ). Tym samym otwarto drogę łatwiejszemu zapobieganiu przestępstwom popełnianym za pośrednictwem internetu, w tym pedofilii, rozpowszechnianiu dziecięcej pornografii i nawoływaniu do nienawiści, oraz konsekwentnemu ściganiu ich sprawców. Konwencja określa też zasady międzynarodowej współpracy w tym obszarze.
Polska przyjęła konwencję już w 2001 roku. Dopiero teraz, po dostosowaniu polskiego prawa do międzynarodowych przepisów, przyjęto ustawę o ratyfikacji. Więcej o problemach z ratyfikacją:http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=445DD71F

źródło   projekt  grafika