– Jeżeli pod pozorem świętowania suwerenności odbywa się zgromadzenie, w którym nawołuje się do nienawiści do drugiego człowieka, to osoba wierząca powinna z takiego wiecu zrezygnować. Uczestnicząc w nim, wyrażamy poparcie dla haseł, które na nim padają – mówi ks. Rafał Kowalski, rzecznik wrocławskiego arcybiskupa. Odpowiadając na pytanie o to czy antysemityzm jest grzechem mówi: „Tak. Papież Franciszek podkreśla: chrześcijanin nie może być antysemitą. To w ogóle postawa, którą powinno się wygnać ze społeczności ludzkiej”.

Cały wywiad we wrocławskiej Wyborczej