“Uprzejmie proszę o podjęcie stosownych modyfikacji” – pisze do samorządów sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda. Chodzi o dyskryminujące uchwały anty-LGBT.

W piśmie skierowanym do marszałków, starostów, prezydentów miast, wójtów i burmistrzów sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda informuje, że wkrótce rozpoczną się formalne negocjacje z Komisją Europejską umowy, która zdefiniuje strategię wykorzystania funduszy polityki spójności w Polsce.

“Podobnie jak w poprzednich perspektywach finansowych, jednostki samorządu będą największym beneficjentem projektów unijnych” – przypomina sekretarz stanu. I dodaje: “W tym kontekście chciałbym podkreślić konieczność przestrzegania zasad horyzontalnych wynikających z przepisów unijnych. Jedną z nich jest zasada zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, wiek, orientację seksualną”.

W dalszej części sekretarz zaznacza, że przestrzeganie zasad do tej pory było i dalej będzie obligatoryjnym kryterium wyboru projektów do dofinansowania z funduszy unijnych. I dalej: “Zwracam się do samorządów, które przyjęły tego typu dokumenty o ich analizę i weryfikację czy nie zawierają one zapisów, które niekiedy – nawet wbrew intencjom organów – mogłyby potencjalnie stać się przedmiotem nadinterpretacji w tym zakresie. Przykładem takiej interpretacji są w naszej opinii uwagi formułowane pod adresem samorządowych kart praw rodzin”.

Sekretarz zaznacza, że “nieprecyzyjne sformułowania dokumentów stanowią przedmiot dyskusji publicznej w kontekście dyskryminacji. W przypadku zidentyfikowania takich zapisów, uprzejmie proszę o podjęcie stosownych modyfikacji”.

Więcej w Wyborczej