25 października 2011 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydali Rozporządzenie (nr.1168/2011) zmieniające Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (nr.2007/2004) dotyczące działalności Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na zewnętrznych granicach Państw Członkowskich.

25 października 2011 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydali Rozporządzenie (nr.1168/2011) zmieniające Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (nr.2007/2004) dotyczące działalności Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na zewnętrznych granicach Państw Członkowskich.

Dokument dostępny pod linkiem:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0001:0017:PL:PDF