Wczoraj w gabinecie Prezydenta Miasta st. Warszawy odbyło się spotkanie podsumowujące prace zespołu zadaniowego opracowującego pilotażowy program antydyskryminacyjny „Różnorodna Warszawa”.

Wczoraj w gabinecie Prezydenta Miasta st. Warszawy odbyło się spotkanie podsumowujące prace zespołu zadaniowego opracowującego pilotażowy program antydyskryminacyjny „Różnorodna Warszawa”. Dokument z propozycją projektu zostanie wysłany do organizacji pozarządowych oraz będzie do wglądu dla mieszkańców Warszawy przez 1.5 miesiąca w ramach konsultacji społecznych. Wtedy też można wnosić swoje uwagi. Prawdopodobnie w grudniu program będzie przyjęty przez Radę Miasta st. Warszawy. Otwarta Rzeczpospolita została uhonorowana dwoma dyplomami z podziękowaniami za „osobiste zaangażowanie w prace zespołu zadaniowego nad opracowaniem pilotażowego programu na rzecz promowania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji”, podpisanymi przez Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz.
Natalia Wiszniewska