Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Dowody koegzystencji wieloreligijnej na ziemiach rzeczypospolitej w starodrukach ze zbiorów MNK. Na wystawie prezentowane są unikatowe druki religijne oraz dawne mapy ziem Rzeczypospolitej.
Wystawa będzie czynna od 7.01.2015 do 3.05.2015 r.
więcej