„Gdy mnie pytają, kim jestem, zawsze mówię, że Polakiem. Ale antysemitom- żeby zrobić na złość- odpowiadam, że Żydem” powiedział redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik w rozmowie z prymasem seniorem Henrykiem Muszyńskim w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Debata wywołana publikacją Michnika „Przeciw antysemityzmowi 1936-2009” skupiła się na polskim antysemityzmie oraz reakcji instytucji świeckich i religijnych wobec rosnących przejawów dyskryminacji w Polsce.

„Gdy mnie pytają, kim jestem, zawsze mówię, że Polakiem. Ale antysemitom- żeby zrobić na złość- odpowiadam, że Żydem” powiedział redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik w rozmowie z prymasem seniorem Henrykiem Muszyńskim w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Debata wywołana publikacją Michnika „Przeciw antysemityzmowi 1936-2009” skupiła się na polskim antysemityzmie oraz reakcji instytucji świeckich i religijnych wobec rosnących przejawów dyskryminacji w Polsce.

 

Więcej o rozmowie oraz liście otwartym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w artykule Piotra Bojarskiego:

http://wyborcza.pl/1,75478,10424879,Muszynski_z_Michnikiem_o_antysemityzmie.html