O zadaniach stojących przed nową Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, a zwłaszcza o realizacji Programu na Rzecz Równego Traktowania 2013 – 2015, który ma poprawić sytuację wszystkich grup narażonych w Polsce na dyskryminację  pisze Krzysztof Śmiszek – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, w latach 2003-2005 prawnik w biurze Pełnomocniczek Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn – Izabeli Jarugi Nowackiej oraz Magdaleny Środy. Artykuł z Krytyki Politycznej