Serdecznie zapraszamy na spotkanie
poświęcone dyskusji nad książką
Romowie 2013
Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych
pod redakcją
Barbary Weigl i Małgorzaty Różyckiej
(Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013)
Spotkanie odbędzie się 29 maja (czwartek) 2014 r. o godz. 15.30
w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40, budynek C, Sala Senatu (II piętro)
O książce mówić będą:
etnograf, cyganolog Adam Bartosz oraz
politolog, cyganolog Andrzej Grzymała-Kazłowski
Spotkanie poprowadzi prof. Elżbieta Tarkowska
Organizator: Katedra Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii APS

prof. Barbara Weigl jest ekspertką Otwartej Rzeczpospolitej w sprawach romskich i członkinią Rady Programowej OR
Zaproszenie