Zapraszamy na spotkanie 13 kwietnia podczas którego przedstawimy nasz projekt i poddamy pod krytyczny osąd gości założenia, cele i formy działania w roku Marka Edelmana.

Założyciele stowarzyszenia „Rok Edelmana” Piotr Krośnicki, Robert Krzysztoń, Jan Rodowicz, Paula Sawicka, Witold Sielewicz, Jacek Szymanderski, Henryk Wujec, Andrzej Zozula

W setną rocznicę urodzin i dziesiątą rocznicę śmierci Marka Edelmana – wybitnego obywatela naszego kraju, uznanego w świecie rzecznika praw człowieka, polskiego i żydowskiego bohatera, odpowiadając na głosy obywateli wyrażone m.in. 5 stycznia na Kongresie Obywatelskich Ruchów Demokratycznych w Warszawie, Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich podjęło się zorganizowania z okazji tych rocznic wydarzeń upamiętniających jego postać i bliskie mu idee. Stosowne uroczystości, wystawy, konferencje, koncerty oraz inne wydarzenia będą się odbywały w wielu miejscach w Polsce przez cały rok – od 19 kwietnia 2019 roku do 19 kwietnia 2020 roku.

Projekt będzie realizować powołane w tym celu stowarzyszenie zwykłe o nazwie „Rok Marka Edelmana”.

Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia w sobotę o godzinie 17.00 w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa.

Porządek spotkania:
• Otwarcie – Witold Sielewicz
• Kilka słów o Marku Edelmanie – Paula Sawicka
• Marek Edelman mówi – fragmenty nagrania ze spotkania w Kopenhadze w 1992 roku
• Dlaczego i po co to robimy ? – Jacek Szymanderski
• Jak to zrobimy ? – rozmowa

Zaproszenie