W Lublinie zarejestrowano „Fundację Pod Wierzbami”, której prezesem i jedynym członkiem zarządu jest Robert Bąkiewicz. – Nie znamy na razie jej działalności. Trudno powiedzieć cokolwiek o tej fundacji, poza danymi, które są w KRS – mówi prezes Fundacji „Wolności” Krzysztof Jakubowski. – Wśród celów statutowych jest przede wszystkim edukacja, ochrona praw człowieka. Z pewnością osoba fundatora nie kojarzy się z tego typu działalnością – dodaje.

W Krajowym Rejestrze Sądowym można przeczytać, czym „Fundacja Pod Wierzbami” Roberta Bąkiewicz chce się zajmować. Cele statutowe mają aż 27 punktów, między innymi „propagowanie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich”, a także „działań wspomagających rozwój kultury i demokracji”.

Fundacja ma też się zajmować „promowaniem i animowaniem niezależnej debaty publicznej, działaniem na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”. Kolejny punkt to „propagowanie idei wzajemnego poszanowania, tolerancji, pomocy w najbliższym otoczeniu”, a także „otwarcia na problemy innych środowisk będących w potrzebie, także za granicami kraju”.

„Fundacja Pod Wierzbami” chce się zajmować również „budowaniem szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe” i „wzmacnianiem świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalania i podjęcia ochrony”.

– Ubrał się diabeł w ornat i na mszę dzwoni – komentuje rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka. – Nie ma nic wspólnego ani z tolerancją, ani z demokracją. Nawet gdyby sobie wpisał w statut tej fundacji poszanowanie praw i promocję LGBT, to pewnie i tak nikt by mu w to nie uwierzył – dodaje.

O tym, jak Robert Bąkiewicz propaguje idee szeroko rozumianego wzajemnego poszanowania, wszyscy mogą się przekonać każdego 11 listopada. Na marszach niepodległości, które organizuje, są takie hasła jak „śmierć wrogom ojczyzny”, a atmosfera tych wydarzeń z integracją europejską i tolerancją ma niewiele wspólnego.

Ponad rok temu na placu zamkowym w Warszawie zagłuszał przemówienie Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego.

Więcej na tvn24.pl