Rezolucja Zebrania Ogólnego Polskiego PEN Clubu (Warszawa, 3 marca 2014).