W dniu 18 września br. odbyła się debata zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych, tygodnik „Polityka”, akcja Szturm na Szkoły i Bar Studio na temat „Gdzie leży granica?” Była to ostatnia z cyklu debat „Relacje Państwo – Kościół w III RP”. Zaproszenie do dyskusji panelowej przyjęli: ks. Tomasz Dostatni, Anna Dryjańska, Mirosława Grabowska, Jan Hartman oraz Jacek Kucharczyk. Debatę prowadziła Ewa Wanat.
Ustosunkowując się do zasadniczej kwestii debaty: „Ile Kościoła w państwie?”, większość panelistów (a później także dyskutantów) stwierdziła, iż Kościoła jest w państwie stanowczo za dużo. Wysunięto tezę, że Polska jest krajem klerykalnym, na co wskazuje fakt, iż Kościół katolicki wkrada się do każdej dziedziny życia, a państwo polskie płaszczy się przed Kościołem – nawet tworząc konstytucję, władze państwowe negocjowały ją z Kościołem katolickim (prof. Hartman). Nie jest realizowana zasada równego traktowania przez państwo wszystkich Kościołów – pieniądze są płacone Kościołowi katolickiemu, ale odmówiono ich Cerkwi prawosławnej. W dodatku Kościół katolicki nie składa sprawozdań z wydatkowanych państwowych pieniędzy (prof. Łętowska). Dr Kucharczyk podniósł problem ostentacyjnego udziału władz kościelnych w uroczystościach państwowych. Natomiast prof. Grabowska stwierdziła, że Kościół katolicki jest instytucją szczególną i tak też winien być traktowany przez władze państwowe. Nie budzi sprzeciwu np. uniżony sposób witania się przez prezydenta Polski z papieżem. Społeczeństwo polskie akceptuje aktualne rozwiązania spraw na linii państwo – Kościół katolicki, np. naukę religii w szkole oraz finansowanie jej lekcji ze środków państwowych. Jedynie wtrącanie się Kościoła katolickiego do polityki nie jest akceptowane – jak wskazują badania – przez 70% ankietowanych Polaków. Wyraziwszy swój sceptycyzm co do wyników badań dotyczących lekcji religii w szkole, przedstawiciel stowarzyszenia Dom Wszystkich zaproponował, żeby odbywały się one przed lub po innych szkolnych zajęciach – wówczas frekwencja odzwierciedlałaby prawdziwy obraz ich społecznej akceptacji. Anna Dryjańska z Feminoteki zachęciła do lektury stenogramów z posiedzeń Komisji majątkowej dla Kościoła katolickiego zawartych w materiałach zatytułowanych „Relacje państwo – Kościół w III RP” opublikowanych przez Instytut Spraw Publicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej.