Red. Witold Liliental został zaproszony do udziału w debacie pt. „Dwie Ojczyzny – dwa patriotyzmy” w Warszawie. Cieszy nas to ogromnie, ponieważ głęboko wierzymy w ideę tolerancji i dialogu. Oto jego wrażenia nadesłane z Polski.

W poniedziałek 19 września  w sali kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie miała miejsce III debata dotycząca ksenofobii, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”. Ta debata poświęcona była pamięci Jana Józefa Lipskiego, w dwudziestą rocznicę jego śmierci  i odbywała się pod hasłem: „Dwie Ojczyzny – dwa patriotyzmy”.

Całość relacji Witolda Lilientala na łamach „Gazety”