18 marca 2013 r. w kawiarni Wrzenie Świata odbyło się spotkanie, podczas którego swoją najnowszą książkę „Żyd – wróg odwieczny?”, zebranym uczestnikom, przedstawiała dr Alina Cała. Spotkanie prowadził Daniel Passent, wypowiedzi autorki oraz samą książkę komentowała profesor Anna Landau-Czajka.

Dr Cała przestawiła strukturę książki i krótko wskazał, czego dotyczą poszczególne rozdziały. Mówiła również o tym, że największym jej osiągnięciem – efektem prac nad książką było sformułowanie autorskiej, różniącej się od powszechnie obowiązującej w literaturze przedmiotu, definicji antysemityzmu.
Odnosząc się do książki prof. Landau-Czajka podkreślała znaczenie pracy dr Całej oraz wskazała na jej najmocniejsze strony: bezsprzeczne wykazanie, że „antysemityzmowi żaden Żyd nie jest potrzebny”, ponieważ antysemityzm to koncept, idea uznająca Żyda za „wewnętrznego wroga i intruza”, całkowicie niezależnie od prawdziwej postawy i zachowania Żydów; bardzo dobre ukazanie różnych rodzajów antysemityzmu oraz uwzględnienie okresu II wojny światowej i okupacji w Polsce, co często bywa pomijane w publikacjach dotyczących relacji polsko-żydowskich. Główne zastrzeżenia, które miała prof. Landau-Czajka dotyczyły interpretowania określonych zachowań czy działań jako antysemickie.
Najbardziej kontrowersyjną częścią książki, jak stwierdziła sama autorka i co potwierdziła prof. Landau-Czajka, jest aneks, w którym zamieszczono listę partii i organizacji jakie dr Cała uznaje za antysemickie. Prof. Landau-Czajka słusznie wskazała, że w tym aneksie zdecydowanie zabrakło bezpośrednich przykładów i cytatów, które dowodziłyby bezsprzecznie antysemickiego charakteru danego ugrupowania.
Spotkanie podsumował Daniel Passent, dla którego, jak stwierdził, lektura książki była bardzo bolesnym doświadczeniem, odbierającym nadzieję na to, że kiedykolwiek możliwe będzie przezwyciężenie problemu antysemityzmu. Gratulował dr Całej cywilnej odwagi przeciwstawienia się powszechnym – fałszywym opiniom, według których antysemityzm w Polsce to jedynie seria pojedynczych zdarzeń, którym sami Żydzi są najczęściej winni.

 Aleksandra Gliszczyńska-Grabias