Jacek Purski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej na swoim blogu pisze krótko o długim procesie, który w końcu doprowadził do ratyfikowania konwencji o cyberprzestępczości i zwalczaniu rasizmu w Polsce. W Nowy Rok z ratyfikowaną konwencją