29 września OR otrzymała list od dr Andrzeja B.Lewkowicza. Dr A.B. Lewkowicz pochodzi z Polski, mieszka w Szwecji i jest obywatelem tego kraju, kieruje Instytutem Języka Cygańskiego w Sztokholmie. Poinformował nas o tym, że w Szwecji wybuchł skandal związany z policyjnym (kryminalnym) rejestrem Cyganów. Odkryto, że w Skanii (jedna z prowincji w Szwecji) policja prowadzi rejestr kryminalistów, do którego wpisała wszystkich Cyganów mieszkających na terenie południowej Szwecji.
Dr Andrzej B.Lewkowicz w związku z zaistniałą sytuacją opracował raport na temat sytuacji Cyganów w Szwecji.