W opublikowanym 15 maja przez Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji w Stosunku do Chrześcijan w Europie odnotowano 241 przypadków prześladowania chrześcijan w roku 2013.

Raport pokazuje m.in., że wzrosła liczba ataków na miejsca kultu chrześcijan. Sugeruje również, że władze i organizacje działające na rzecz tolerancji pozostają w dużej mierze obojętne wobec tego typu aktów dyskryminacji.

Kierownik Obserwatorium dr. Gudrun Kugler, skomentował: „W coraz bardziej zeświecczonym społeczeństwie europejskim jest coraz mniej miejsca dla chrześcijaństwa. (…) Niektóre rządy i aktywiści społeczeństwa obywatelskiego dążą raczej do wykluczania niż szukania rozwiązań opartych na włączaniu”.

Daily Mail UK

portal Ordo Iuris

treść raportu (po angielsku)

fot.: zaczerpnięta z raportu