Pozbawianie wolności, narażanie na niebezpieczeństwo i stres przez sposób weryfikowania informacji, rozdzielanie rodzin, nieprzestrzeganie praw – to jedne z karygodnych błędów popełnianych w procesie przyjmowania osób szukających schronienia w Polsce przez nasze urzędy. O raporcie „W poszukiwaniu ochrony. Wybrane problemy dotyczące realizacji praw cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną międzynarodową w latach 2012-2014. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka” napisała GW.  Cały raport już od 12.12.2014 r. dostępny jest tutaj.