20 października 2015 roku Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęła uchwałę, w której „wyraża poparcie dla Olgi Tokarczuk, która w sposób wyjątkowy i wnikliwy dokumentuje złożoność i wielowymiarowość ludzkich doświadczeń”. Dalej czytamy o tym, że „Każdy naród ma więc w swojej historii czyny chwalebne, jak i czyny haniebne. Olga Tokarczuk, odbierając Nagrodę Nike, próbowała przekazać tę prostą i niepopularną prawdę. Reakcją na wypowiedź Olgi Tokarczuk była fala nienawiści oraz groźby pod jej adresem. Takie zjawiska budzą w nas zdecydowany sprzeciw”.

Treść uchwały.