logo-MAiC-770x433Miesiąc temu wystosowaliśmy List Otwarty do Prezesa PZPN Pana Zbigniewa Bońka, w związku z jego wypowiedziami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia Nigdy Więcej. List został też wydrukowany 11.08.2015 w Gazecie Wyborczej wysłany z podpisami 46 organizacji pozarządowych do Pana Zbigniewa Bońka. W dniu 11 sierpnia lista organizacji zwiększyła się o kolejne 6 organizacji a w dniu 19 sierpnia o 7 organizacji.

10 września głos w tej sprawie zabrała Rada Konsultacyjna działająca przy Radzie do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Był to efekt zainicjowanego przez nas listu.

Rada wystosowała pismo do Zbigniewa Bońka, w którym czytamy: „Jako członkowie Rady Konsultacyjnej chcemy wyrazić niepokój wobec Pana publicznych wypowiedzi związanych z nałożeniem na ww. klub piłkarski przez UEFA kary za wywieszenie podczas meczu z FK Sarajevo transparentu o charakterze rasistowskim. Naszym zdaniem Pański wpis był bardzo szkodliwy. Zawiera ponadto nieuzasadnione oskarżenie wobec Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Zamieszczenie na portalu społecznościowym Twitter zdjęcia p. Purskiego, członka zarządu ww. stowarzyszenia, doprowadziło do werbalnego ataku na jego osobę. Komentarze, które pojawiły się później pod Pańskim postem są pełne nienawiści wobec niego, co może przerodzić się w agresję fizyczną„.

W imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita pismo podpisała Paula Sawicka – wiceprezeska Zarządu.

Pismo Rady Konsultacyjnej.