Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego realizowało projekt „Monitoring stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez wymiar sprawiedliwości”, w ramach którego przeprowadzono monitoring sprawdzający stosowanie przez polskie sądy powszechne przepisów zapewniających ochronę przed nierównym traktowaniem oraz ocenę relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi przeciwdziałającymi dyskryminacji a wymiarem sprawiedliwości.
Wyniki z projektu przedstawiono na konferencji zorganizowanej 29 stycznia 2013 r.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie PTPA: http://ptpa.org.pl/aktualnosci/2013-02-01-monitoring-ptpa-sady-maja-problemy-z-wykladnia-przepisow-antydyskryminacyjnych&nid=322

Publikacja „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych. Raport z monitoringu”, powstała w wyniku przeprowadzonych badań dostępna jest na stronie internetowej:
http://www.ptpa.org.pl/public/files/Prawo%20antydyskryminacyjne%20w%20praktyce%20s%C4%85dowej.pdf