W dniu 5 marca 2015 r. Prokuratura Generalna zorganizowała dla prokuratorów w formie wideokonferencji szkolenie pt. „Prowadzenie postępowań karnych o przestępstwa motywowane nienawiścią”.

Odbiorcami szkolenia byli prokuratorzy z prokuratur wyznaczonych do prowadzenia tego rodzaju spraw. Do udziału w szkoleniu zaproszono również funkcjonariuszy policji, którzy zajmują się ściganiem tego rodzaju przestępczości.

Więcej szczegółów na stronie Prokuratury Generalnej.