11.12.2013 w kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie „Przestępstwa nienawiści i mowa nienawiści” zorganizowane przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Wzięli w nim udział przedstawiciele rządu, policji i organizacji pozarządowych. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowali radca prawny Stefan Cieśla i pani Monika Wieczyńska.

sprawozdanie ze spotkania