Od stycznia 2008 roku Urzędy Skarbowe przekazują na wniosek podatnika kwotę 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Aby przekazać 1% podatku na rzecz „Otwartej Rzeczpospolitej” wystarczy: Obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie obliczyć 1% od tego podatku. Przy wypełnianiu formularza PIT (PIT -36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” w odpowiednie rubryki należy wpisać: obliczony 1% oraz  nr KRS: 0000123605.