W Olsztyn przebywa około 300 młodych ludzie z Arabii Saudyjskiej. Tutaj przygotowują się do podjęcia studiów, część z nich już studiuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Niestety studenci z Arabii spotykają się z przejawami agresji motywowanej narodowością. Nie wszyscy tolerują ich obecność. Aby zapobiec przejawom rasizmu i nietolerancji Instytut Nauk Politycznych UWM zorganizował Studencki Dzień Arabii Saudyjskiej. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno samych studentów jak i mieszkańców. Interweniował także ambasador Arabii Saudyjskiej. Podczas spotkania z władzami miasta i województwa apelował o powstrzymanie nietolerancyjnych zachowań wobec studentów z jego kraju.

Mimo tego wciąż pojawiają się przejawy dyskryminacji na tle narodowościowym. Na jednej z kamienic, która mieści się niedaleko uniwersytetu, pojawiły się napisy „Europa dla białych” „White Power”. O napisach na budynku został poinformowany uniwersytet, jednak budynek nie należy do uczelni i tym samym władze nie zamierzają nic w tej sprawie robić. Sprawą zajął się administrator kamienicy, który ma skonsultować się ze wspólnotą mieszkaniową w sprawie usunięcia napisów. Powstaje pytanie skoro uniwersytet jest otwarty na studentów z Arabii Saudyjskiej, co jest pozytywnym działaniem, dlaczego nie reaguje na napisy z kamienicy, które zawierają w sobie wydźwięk rasistowski i godzą w studentów uniwersytetu narodowości arabskiej.

Więcej w artykule:
http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,12546463,Rasistowskie_napisy_kolo_UWM___To_nie_nasza_sprawa_.html