Przedstawiamy przygotowany przez członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia raport na temat ścigania przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016 – 2022. Jest to skrót informacji na temat wybranych aspektów praktyki ścigania przestępstw z nienawiści w Polsce w latach 2016-2022 – to jest w okresie, gdy funkcję Prokuratora Generalnego sprawuje Zbigniew Ziobro, a kierowana przezeń prokuratura działa w oparciu o zmiany legislacyjne wprowadzone w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.

W raporcie opisano działania i zaniechania prowadzące do osłabienia systemowej zdolności prokuratury
do skutecznego reagowania na przestępstwa z nienawiści, przykłady pozamerytorycznie motywowanej ingerencji kierownictwa różnych szczebli prokuratury w przebieg toczących się postępowań o przestępstwa tego rodzaju, a także okoliczności świadczące o tym, że w omawianym okresie kierownictwo prokuratury w wybiórczy sposób szafowało ochroną prawną, zapewniając ją chętniej i skuteczniej tym osobom i środowiskom, których przekonania polityczne, światopogląd i profil aktywności są bliskie obozowi rządzącemu.

Raport do pobrania tutaj