-Odwołując się do autonomii programowej szkół wyższych i wypływającej z niej możliwości kreowania autorskich programów studiów, dołożyliśmy starań by uwzględniono w nich elementy edukacji antydyskryminacyjnej i kształtowanie postaw tolerancji dla różnic kulturowych, etnicznych czy religijnych – deklarują przedstawiciele wyższych uczelni, którzy podpisali się pod oświadczeniem Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku.
Wspólne oświadczenie, które podpisało trzynaście białostockich uczelni, jest efektem spotkania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Profesor Barbary Kudryckiej i Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno z rektorami zrzeszonymi w Kolegium Środowiskowym Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku.

Oświadczenie Kolegium Środowiskowe 11.06.2013

Więcej w artykule:
Rektorzy lokalnych uczelni potępiają rasistowskie ataki w Białymstoku