„Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie poparła ustawy zezwalającej na ratyfikację konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Największymi zastrzeżeniami do jej treści były obawa o niekonstytucyjności i oddanie zbyt dużego wpływu na stosowanie prawa w Polsce instytucjom międzynarodowym” – donosi Codziennik Feministyczny.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita popiera protest dotyczący wstrzymywania przyjęcia konwencji antyprzemocowej. Zachęcamy do podpisywania się pod petycją.