Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się książka Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias  traktująca o antysemityzmie jako problemie nie tylko społecznym, politycznym czy kulturowym, lecz również prawnym. W tej nowatorskiej książce – pisze Wydawca –  niemającej odpowiedników nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej, Autorka przedstawia szeroką paletę instrumentów zawartych w prawie międzynarodowym, służących przeciwdziałaniu pladze antysemityzmu.

Książka skierowana jest zarówno do prawników, politologów, naukowców, studentów, działaczy organizacji pozarządowych, dziennikarzy, pracowników administracji rządowej, jak i do tych wszystkich, którzy uważają, że przeciwstawienie się antysemityzmowi jest obowiązkiem każdego człowieka.

Aleksandra Gliszczyńska Grabias, Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego. Wolters Kluwer 2014, Słowo wstępne: Mirosław Wyrzykowski

O Autorce:

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – doktor nauk prawnych, pracuje w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz Interdyscyplinarnego Ośrodka Badań nad Antysemityzmem na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych; autorka wielu artykułów naukowych, ekspertyz i raportów, współredaktorka książki Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne (Warszawa 2010) i współautorka pierwszego polskiego komentarza Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych (Warszawa 2012). Na stałe współpracuje z nowojorskim Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy oraz ze Stowarzyszeniem przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”.
więcej