Prokurator Generalny RP, Andrzej Seremet zapowiedział opracowanie na użytek prokuratorów specjalnych wytycznych dotyczących ścigania „mowy nienawiści” w internecie. Przyznał, że „słowa nienawiści rasowej mogą inspirować czyny znacznie groźniejsze, może nawet takie, jakich doświadczyliśmy w czasie drugiej wojny światowej i bezpośrednio po niej”.
Opublikowanie wytycznych jest reakcją na błędne decyzje prokuratur, które nie zawsze dopatrywały się znamion przestępstwa w czynach nawołujących do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym.  W opracowaniu  przykłady takich postanowień zostaną opisane, omówione i zaopatrzone w wytyczne. Prokurator Generalny Seremet podkreślił równocześnie, że ściganie przestępstw popełnianych w internecie należy do prokuratur, ale również do innych organów ścigania, mi.in. policji, których rola jest duża i nie do przecenienia.

Więcej: http://spoleczenstwo.newsweek.pl/wytyczne-seremeta-ws–scigania–mowy-nienawisci-,94836,1,1.html

 

Magdalena Skibińska