Na posiedzeniu 15 czerwca 2012 roku jury Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego w składzie:
Bogdan Białek, Grażyna Borkowska, Michał Głowiński, Agnieszka Grudzińska, Irena Grudzińska-Gross, Marek Gumkowski, Elżbieta Kiślak, Mirosław Kofta, Jacek Leociak, Adam Leszczyński, Mirosława Marody, Agnieszka Mrozik, Krzysztof Podemski, Anda Rottenberg, Szymon Rudnicki, Anna Sobolewska, Małgorzata Szpakowska, Jerzy Tomaszewski, przyznało nagrody.

Nagrodę pierwszego stopnia w konkursie im. w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 3.000 złotych Katarzynie Kończal za pracę magisterską Manifesty tożsamości żydowskiej po Shoah. O żydostwie aporetycznym Jeana Améry’ego i Bogdana Wojdowskiego obronioną w 2011 roku.

Nagrodę drugiego stopnia w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 2.500 złotych
Andrzejowi Pałysowi za pracę magisterską Panorama sztuki dwudziestolecia międzywojennego w świetle krytyki artystycznej w „Wiadomościach literackich”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień neoklasycyzmu i stylu narodowego obronioną w 2011 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Nagrodę drugiego stopnia w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 2.500 złotych
Michałowi Podstawskiemu za pracę magisterską Faszyzm jako uobecnienie mitu rewolucji, czyli o modernistycznych strategiach społecznej suwerenności obronioną w 2011 roku na Uniwersytecie Śląskim.

Wyróżnienie w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1000 zł
Agacie Lewandowskiej za pracę magisterską Polskie doświadczenie transformacji w świetle teorii postkolonialnej. Studium na podstawie wybranych utworów Andrzeja Stasiuka obronioną w 2011 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyróżnienie w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1000 zł
Agnieszce Radziwinowicz za pracę magisterską Mówimy tym samym językiem, ale się nie rozumiemy. Latynoamerykańskość i jej granice w warunkach imigracji do Madrytu obronioną w 2011 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie specjalne im. Jacka Kuronia w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1000 zł
Rafałowi Rudnickiemu za pracę magisterską Gentryfikacja jako proces inwazji przestrzennej. Przypadek ulicy Brzeskiej w Warszawie obronioną w 2011 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1000 zł
Ewie Wojciechowskiej za pracę magisterską Józefa Ignacego Kraszewskiego koncepcje piszącego podmiotu (na podstawie Poety i świata, Powieści bez tytułu, Pamiętnika Panicza i Dziennika Serafiny) obronioną w 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wyróżnienie specjalne im. Joanny Wiszniewicz w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1000 zł
Marcie Hekselman za pracę magisterską Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności obronioną w 2011 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie specjalne im. Gai Kuroniowej w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1000 zł
Aleksandrze Leyk za pracę magisterską Sposoby przedstawiania Afryki w World Press Photo. Analiza dyskursu wizualnego na podstawie 55-letniej historii fotografii prasowej obronioną w 2011 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie specjalne czasopisma „Charaktery” w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1000 zł
Annie Stefaniak za pracę magisterską Kontakt czy zagrożenie? Wpływ wyjazdu na stypendium zagraniczne na postawy wobec muzułmanów wśród polskich studentów obronioną w 2011 roku na Uniwersytecie Warszawskim.