Na posiedzeniu 13 czerwca 2013 roku jury Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego w składzie: Grażyna Borkowska, Błażej Brzostek, Michał Głowiński, Irena Grudzińska-Gross, Janusz Grzelak, Mariusz Jastrząb, Elżbieta Kiślak, Mirosław Kofta, Adam Leszczyński, Agnieszka Mrozik, Agata S. Nalborczyk, Maria Ofierska, Krzysztof Podemski, Monika Płatek, Szymon Rudnicki, Anna Sobolewska, Małgorzata Szpakowska, Barbara Weigl, Mirosław Wyrzykowski przyznało nagrody.

Nagrodę specjalną „Otwartej Rzeczpospolitej” pierwszego stopnia w konkursie im. w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 2.000 złotych Adamowi Wolańskiemu za pracę magisterską Postholocaustowa etyka a Kościół katolicki obronioną w 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Nagrodę specjalną im. Gai Kuroniowej pierwszego stopnia w konkursie im. w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 2.000 złotych Paulinie Górskiej za pracę magisterską Wszyscy jesteśmy Polakami (więc nie protestujcie!) Wpływ rekategoryzacji na postawę wobec zbiorowego działania osób LGBTQ obronioną w 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Nagrodę drugiego stopnia w konkursie im. w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1.500 złotych Janowi Borowiczowi za pracę magisterską Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III Rzeszy obronioną w 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1.000 złotych Dagmarze Dudek za pracę magisterską Berlin (Ost). Pamięć indywidualna i obraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej w relacjach oral history obronioną w 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1.000 złotych Jakubowi Jakubaszkowi za pracę magisterską W stronę kulturowej historii gazety w XIX wieku. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego doby popowstaniowej obronioną w 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1.000 złotych Mateuszowi Olechowskiemu za pracę magisterską Wspólnota losów. Wpływ inkluzywnych przekonań o wiktymizacji narodowej na stosunek do uchodźców obronioną w 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie specjalnie im. Joanny Wiszniewicz w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1.000 złotych Cyrylowi Skibińskiemu za pracę magisterską Maria Dąbrowska wobec Żydów obronioną w 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie specjalnie im. Jacka Kuronia ufundowane przez BDO Polska S.A.

w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1.000 złotych Karolinie Mikołajewskiej za pracę magisterską Wytwarzanie zgody na kapitalizm. Opowieści kierowników firmy E. Wedel obronioną w 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie ufundowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1.000 złotych Sandrze Treli za pracę magisterską Poezja Jacka Malczewskiego. Edycja i interpretacja obronioną w 2012 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Wyróżnienie ufundowane przez AGORA S.A.

w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1.000 złotych Joannie Tomczak za pracę magisterską Kulturowe szlaki tematyczne Warszawy obronioną w 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim.