Członkowie naszego Stowarzyszenia zainicjowali działania obywateli RP, przeciwników kary śmierci wobec decyzji rządu polskiego, żeby Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej nie poparła ustanowienia zaproponowanego przez Komisję Europejską Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci.

List, który mogą podpisać wszyscy przeciwnicy kary śmierci

Do Rady Europy
Do władz Unii Europejskiej
Do władz krajów członkowskich UE, w tym do władz Polski
Do obrońców praw człowieka na całym świecie

Wysyłamy do Was sygnał:

W Polsce są przeciwnicy kary śmierci gotowi publicznie potwierdzić, że 10 października chcą obchodzić Europejski Dzień przeciw Karze Śmierci z radością, że nasz kontynent jest od niej wolny.

To przekonanie łączy nas wszystkich, niezależnie od różnic światopoglądowych, filozoficznych i politycznych.

Nasz list nie jest elementem kampanii wyborczej, prosimy, by go tak nie interpretować i nie używać.

List można podpisać na blogu Haliny Bortnowskiej>>

Wiec za ustanowieniem Europejskiego Dnia Przeciwko Karze Śmierci

W dniu 9 października 2007 o godz. 13.00 przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu organizujemy wiec przeciwko stanowisku polskiego rządu. Przyłączcie się wszyscy!

Europejski Dzień miał być obchodzony 10 października, podobnie jak Międzynarodowy Dzień przeciwko Karze Śmierci. KE wraz z Portugalią planowała, że deklaracja zostanie uroczyście podpisana 9 października w Lizbonie, w przeddzień odbywającego się od 2003 roku Międzynarodowego Dnia. Miała być przyjęta jako wspólny dokument Unii Europejskiej i Rady Europy. Zniesienie kary śmierci jest warunkiem sine qua non przystąpienia do tych organizacji.

Kara śmierci wciąż obowiązuje w 55 państwach świata. W państwach UE jest zakazana, a UE w kontaktach z państwami spoza Unii, mocno angażuje się w promowanie systemów karnych bez kary śmierci.

Demonstracja została już formalnie zgłoszona w Urzędzie Miasta przez Ninę Kraśko w imieniu obywatelskiego Ruchu na Rzecz Demokracji. Zapraszamy do udziału w niej wszystkich przeciwników kary śmierci bez względu na wyznawany światopogląd i przekonania polityczne. Liczymy na obecność Państwa, w dziećmi, wnukami, dziadkami, krewnymi, sąsiadami, przyjaciółmi. Wybraliśmy godzinę, kiedy jeszcze pracuje Kancelaria Prezydenta.

Pod zaproszeniem na wiec, do którego przyłącza się Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej, podpisali się Nina Kraśko i Sergiusz Kowalski