Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” zapraszają na kolejne spotkanie – dyskusję w Klubie im. Aliny Perth-Grabowskiej pt.: „Prosto się mówi jak się wie – przyjaciele i znajomi o Marku Edelmanie” – po wydaniu książki pod tym samym tytułem (Świat Książki, Warszawa 2013).
Podczas spotkania głos zabiorą: Paula Sawicka, Krzysztof Burnetko, Julia Hartwig, Janina Ochojska, Danuta Przywara, dr Janina Stępińska, Jacek Bocheński. Fragmenty tekstów Marka Edelmana przeczyta Józef Duriasz.

17 czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz. 18.30, Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej – Radio Café, ul. Nowogrodzka 56 (niedaleko hotelu „Marriott”), Warszawa. 

… Wygłoszone i niewygłoszone przemówienia, relacje ze spotkań w Polsce i zagranicą, listy, wywiady, apele, słowem intelektualna spuścizna Marka Edelmana, człowieka, który zawsze niezwykle wnikliwie oceniał otaczającą go rzeczywistość. Wierny swoim wartościom doskonale podążał za wszelkimi zmianami, potrafił zmienić swoje osądy i zdanie, jeśli w świetle poznawanych faktów czy zdarzeń należało spojrzeć na nie w nowy sposób.
O wszechpolakach, powstaniu w getcie, Polakach i Żydach we współczesnym świecie, o Romach. W dziewięciu rozdziałach zebrano teksty, które są nie tylko mądrym świadectwem patrzenia na życie, ale też swoistym drogowskazem dla czytających. Tok narracji tworzony przez wypowiedzi Marka Edelmana uzupełniają komentarze, do których pretekstem są liczne dokumenty i fotografie.

Pracę nad książką „Prosto się mówi, jak się wie” rozpoczęliśmy na prośbę Marka Edelmana i wspólnie z Nim. Staraliśmy się, żeby stała się możliwie reprezentatywnym wyborem Jego wystąpień publicznych lub dotyczących spraw publicznych. Część z nich nigdy nie była drukowana.

Są to wygłoszone i niewygłoszone przemówienia, zapisy ze spotkań publicznych (w kraju i za granicą), wywiady, publikowane w różnych formach i miejscach teksty, a także apele i listy, również podpisane wraz z innymi sygnatariuszami. Obejmują okres od 1945 roku aż do ostatnich wypowiedzi, niedługo przed śmiercią 2 października 2009 roku. Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich tekstów i wywiadów rozproszonych w prasie krajowej i zagranicznej, ale z pewnością nie w pełni nam się to udało.

Czytelnik bez trudu dostrzeże, że po pierwszych, tuż powojennych wypowiedziach – wśród nich najważniejsza była, wielokrotnie drukowana, więc tu nie cytowana, relacja z warszawskiego getta „Getto walczy” – Marek Edelman na wiele lat zamilkł. Dopiero słynny wywiad, który przeprowadziła z Nim Hanna Krall w 1975 roku, a potem jej książka „Zdążyć przed Panem Bogiem” sprawiły, że głos Marka Edelmana zaczął być słyszany. (…)
PAULA SAWICKA, KRZYSZTOF BURNETKO

2013.06.17._Stowarzyszenie_RWE_zaproszenie_na_spotkanie