Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW serdecznie zapraszają 3 marca 2014 r. godz. 17.30 – Instytut Nauk Prawnych PAN na

Doroczny Wykład Otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik
O aktualnościach hasła „prawa kobiet prawami człowieka”

zaproszenie