14 grudnia 2012 w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się prezentacja nowej, przeznaczonej dla szerokiego grona, publikacji zespołu Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN pt.: „Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz”. Książkę prezentuje jej Wydawca Wolters Kluwer Polska (więcej Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz)