Na dzisiejszej sesji rady miasta przyjęto Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, co poprzedziła długa i ostra dyskusja, a także protesty mieszkańców Poznania. Przeciwko uchwaleniu tzw. Karty Równości, oprócz części poznaniaków, byli także radni PiS. Za przyjęciem Karty głosowali radni KO oraz niezrzeszeni. – Hańba – krzyczęli po przyjęciu dokumentu jego przeciwnicy.

Już w lipcu ubiegłego roku poznańscy radni przyjęli uchwałę kierunkową ws. Europejskiej Karty Równości i w ten sposób zgodzili się, aby rozpoczęły się prace nad jej przyjęciem i zobowiązali prezydenta Poznania do ich rozpoczęcia. Tzw. Karta Równości to dokument opracowany i zalecany przez Radę Gmin i Regionów Europy. Podpisanie Karty jest „formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań” czytamy we wstępie dokumentu.

Sygnatariusze Karty uznają m.in., że równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo, zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa, a eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą równości. Samorządy przyjmujące Karty są zobowiązane do przygotowania Równościowego Planu Działania, w celu „wypełnienia zobowiązań wynikających z Karty”.

Więcej na onet.pl