Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Władysława Misiuny – Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, Honorowego Obywatela Państwa Izrael, kawalera Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

W latach okupacji niemieckiej Władysław Misiuna pracował jako nadzorca królikarni na terenie magazynów Fabryki Broni w Radomiu, gdzie stworzona została filia obozu koncentracyjnego na Majdanku (KL Lublin). Na jego prośbę do opieki nad królikami przyjęte zostały Żydówki ze zlikwidowanego radomskiego getta. Misiuna opiekował się nimi podczas Zagłady, dostarczając im żywność, lekarstwa, środki czystości, a przede wszystkim wspierając je duchowo i moralnie – pisał dla nich wiersze.

Synowi i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Historia Wł. Misiuny na portalu sprawiedliwi.org.pl