Oświadczenie powstańców to reakcja na słowa metropolity krakowskiego o „tęczowej zarazie”.

„My, niżej podpisani, żyjący jeszcze Powstańcy Warszawscy, wyrażamy nasze oburzenie w związku z wypowiedzią ks. Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego wygłoszoną w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie wiemy, ile – wśród naszych koleżanek i kolegów – było osób, którym Stwórca nadał cechy określane dzisiaj mianem LGBT. Wiemy tylko, że byli wśród nas, walczyli i umierali. I należy Im się pamięć, szacunek i modlitwa. Nie mają z tym nic wspólnego słowa wygłoszone przez Księdza Arcybiskupa, wobec których – jako chrześcijanie i koledzy Powstańcy – wyrażamy głęboki sprzeciw”.

Wśród sygnatariuszy oświadczenia są: Anna Przedpełska-Trzeciakowska „Grodzka”, Wanda Traczyk-Stawska „Pączek”, Anna Jakubowska „Paulinka”, Krystyna Zachwatowicz „Czyżyk” oraz wiceprezesi Związku Powstańców Warszawy Halina Jędrzejewska „Sławka” i Zbigniew Galperyn „Antek”.

Źródło: wyborcza.pl