Zespół Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce złożył do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zniszczeniu muralu Ireny Sendlerowej w Żywcu. Malowidło powstało na budynku studni należącym do pana Jakuba Sapety, który udzielił Fundacji Klamra zgodę na jego pomalowanie. O zniszczeniu poinformował Dariusz Paczkowski, prezes Fundacji Klamra, który został o ww. fakcie powiadomiony 21 sierpnia br., ale nastąpiło ono prawdopodobnie 19 lub 20 sierpnia br. Treść zgłoszenia