Posiedzenie Rady przy min. Bonim 6 listopada miało miejsce kolejne posiedzenie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Na spotkaniu przedstawiciel Kampanii przeciwko Homofobii przedstawił europejską Dyrektywę o Ochronie Praw Ofiar Przestępstw, w szczególności w kontekście ofiar przestępstw motywowanych nienawiścią. Kampania Przeciwko Homofobii zamierza badać stan implementacji Dyrektywy we współpracy z organizacjami takimi jak Trans-Fuzja, Nigdy Więcej, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Rada zdecydowała powołać przy Radzie zespół monitorujący prowadzone działania legislacyjne i implementacyjne. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, Krzysztof Łaszkiewicz, mówił o przygotowaniu Policji do walki z przestępstwami motywowanymi nienawiścią i uprzedzeniami. Przedstawił również nową publikację, poradnik dla policjantów. W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Otwartej Rzeczpospolitej, Paula Sawicka.